SHARE

Бодра новина в професионалния сайт Lex.bg ни съобщава, че “оправданият полицай за побоя в “нощта на белия автобус” осъдил прокуратурата за 30 000 лева” претърпени неимуществени вреди от повдигнатото му обвинение.

Не иде реч нито за полицая, нито за неговата вина, по която съдът се е произнесъл, затова и няма да споменаваме името му, още повече че изглежда човекът е по-извънредно чувствителен от обикновения гражданин и можем по-чрезвичайно да го разстроим.

Иде реч за аршина при присъждането на обезщетения на граждани за нанесените им неимуществени вреди от държавата и нейните институции или от други частни лица.

Проучвахме съдебната практика по ЗОДОВ (Закона за отговорността на държавата и общините за вреди) за размера на обезщетенията, които се присъждат на граждани, пострадали от неоснователно повдигнати и поддържани обвинения от прокуратурата – оказаха се средно за по около 5000 лв., дори в случай на неколкомесечен престой в ареста, уволнение и пр. съществени събития, резултат от провалените обвинения. В повечето случаи обаче обезщетенията са дори по-ниски. Сред мотивите на два или три пъти забелязахме аргумента, че увреденият все пак е получил частично възмездие посредством оправдателната си присъда (едва ли не трябва да бъде благодарен, че е бил оправдан).

Когато обаче си полицай, явно се вадят други мерки и теглилки – 30 000 лева, с основни аргументи – “широкото медийно отразяване” и длъжността на увредения. Забележете – последният не е бил уволнен, само е бил “смъмрен”, но дори това наказание е отменено. Напуснал бил обаче, защото колегите му се подигравали (нашите впечатления на клети граждани са, че в нашата полиция не се гледа особено укоримо на полицейското насилие).

Всичките дела за клевети, които членове на нашата редакция водят и други, с които сме запозната до едно, са свързани с “широко медийно отразяване” и масирана атака върху обществени личности, чиито имена, за разлика от името на покрусения полицай, са безспорно известни на широката общественост, а и нерядко свързани неизменно с клеветите, тиражирани умишлено и многократно от цялата група “медийни бухалки” под една шапка, на принципа “една лъжа, повторена 10 пъти…”, но повече от 8000 лева не са присъждали по тези дела въпреки очевидното засягане на името и репутацията им. Явно полицаите страдат по-дълго и по-дълбоко.

Не можем да пропуснем и факта, че съдът в случая очевидно не е приложил добре известната на всички адвокати свещена глупост в аргументацията на размера на присъжданите обезщетения, наречена “социално-икономическа обстановка в страната”. С други думи, обезщетението се съизмерва с минималната работна заплата и с пенсията на баба Пена от Сусурлево и е такова, че да не наруши по никакъв начин комфорта и спокойствието на нанеслия вредата, дори когато се касае за медийна бухалка, която се храни добре с тиражирането на клевети. Съответно – нито увреждащият, нито увреденият могат да усетят ефекта на правосъдието.

В случая обаче държавата (т.е. гражданите, да не мислите, че конкретният прокурор) ще овъзмезди доволно, без оглед на икономическите условия в държавата, “страха от саморазправа по улиците, в случай че бъде разпознат като полицая, бил протестиращи в нощта на белия автобус”, породил се у бившия служител на МВР, оправдан според публикацията, тъй като никой от множеството свидетели не го е разпознал.

*Решението не е окончателно и подлежи на обжалване. В очакване сме да видим дали прокуратурата ще обжалва.

Вижте видео за историята на събитието тук.

SHARE