Възстановяването на партийните субсидии е добро за демокрацията, решиха участници в кръгла...

Възстановяването на партийните субсидии е добро за демокрацията, решиха участници в кръгла маса

SHARE
Кръгла маса „Финансирането на партиите и политическия плурализъм“ се проведе в Дома на Европа в столицата. Участниците се обединиха около мнението, че възстановяването на държавната субсидия от 8 лева за глас е добро за демокрацията в България.
Като проблем беше посочена оставената законова възможност да се получават безлимитно пари от фирми.

През последната година в България бяха направени реформи, които драстично намалиха държавната субсидия за политическите партии и им разрешиха да получават неограничени корпоративни дарения. Тази реформа повдига много въпроси по отношение на своята целесъобразност.

Кръглата маса целеше да разгледа тези въпроси, като даде възможност на експерти от научните среди, журналисти и общественици да изложат своите възгледи за ефектите от промените и мерките, които е необходимо да се предприемат в бъдеще в тази област.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.