В доклада си Еврокомисията ни напомни какво не сме свършили за поредна...

В доклада си Еврокомисията ни напомни какво не сме свършили за поредна година

SHARE

Европейската комисия представи днес втория си годишен доклад за състоянието на върховенството на закона в ЕС. В частта на доклада за България комисията отбелязва, че “предизвикателството във връзка с отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор продължава да съществува”, както и че “работната среда и безопасността на журналистите изглежда не са се подобрили”.

Съдебната реформа

Влезе в сила нов закон за главния прокурор и неговите заместници. Междувременно същият закон беше оспорен пред Конституционния съд, който го обяви за противоконституционен. В резултат на тези развития предизвикателството във връзка с отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор продължава да съществува, пише в доклада на ЕК.

“Продължават да съществуват и опасения, свързани със състава и функционирането на Висшия съдебен съвет. В проект за нова конституция беше предложена реформа по този въпрос, но тя в крайна сметка не беше приета. Главният инспектор и инспекторите към Инспектората към Висшия съдебен съвет продължават работата си въпреки изтичането на мандата им през април 2020 г.”

Уредбата на повишаването в длъжност в съдебната власт поражда опасения, тъй като назначенията на съдии на по-високи длъжности не се извършват съгласно обикновената процедура за открит конкурс. Въпреки законодателните усилия цифровизацията на правосъдието все още изостава на практика. Ефикасността на системата за административно правосъдие отбелязва значителен напредък, отбелязват от ЕК.

Продължават да съществуват значителни предизвикателства “по отношение на ефективността на мерките, свързани с почтеността на публичната администрация, лобирането и защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, които не са предмет на специална нормативна уредба. Въпреки засилената дейност по разследване и увеличаването на ресурсите, окончателните присъди по знакови случаи на корупция продължават да бъдат малко и в това отношение все още предстои да бъдат постигнати солидни резултати”.

Медийният плурализъм

В документа е посочено, че “липсата на прозрачност по отношение на собствеността върху медиите продължава да буди безпокойство. Работната среда и безопасността на журналистите изглежда не са се подобрили. Пандемията от COVID-19 засегна медийния плурализъм и защитата на журналистите в икономическо отношение, особено що се отнася до регионалната журналистика, но не бяха въведени конкретни мерки за подкрепа.”

“Гражданското пространство в страната продължава да бъде стеснено”

Що се отнася до принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, ограниченото използване на оценки на въздействието и обществени консултации в законодателния процес продължава да буди безпокойство, особено по отношение на законопроектите, предложени от Народното събрание, отбелязват от ЕК.

Подобни опасения продължават да съществуват и “по отношение на практиката на въвеждане на важни промени чрез изменения на други несвързани правни актове, с което се заобикалят изискванията за обществена консултация и оценка на въздействието”.

Законопроектът за чуждестранното финансиране за неправителствените организации беше изоставен, но гражданското пространство в страната продължава да бъде стеснено, пише в частта на доклада за България.

Докладът за целия ЕС

Приемането на Доклада относно върховенството на закона в ЕС за 2021 г. бележи началото на нов цикъл на диалог и мониторинг – Еврокомисията приканва Съвета и Европейския парламент да водят общи и специфични за отделните държави дебати въз основа на настоящия доклад, а националните парламенти и други ключови участници — да продължават да засилват националните дебати.

„Докладът относно върховенството на закона е полезен превантивен инструмент, който стимулира необходимия дебат между държавите членки и други участници. Второто издание показва, че държавите членки могат да постигнат напредък по отношение на въпросите, свързани с върховенството на закона. Този напредък обаче е неравномерен и в редица държави членки съществуват причини за сериозни опасения, особено що се отнася до независимостта на съдебната власт. Освен това през последните месеци бяха убити двама журналисти – това е недопустимо. В доклада се призовава за решителни действия за подобряване на свободата и плурализма на медиите. Очакваме, че през следващата година констатациите в доклада за 2021 г. ще подхранват обсъжданията между държавите членки по време на работата им за укрепване на върховенството на закона.“ – заяви днес заместник-председателят на ЕК по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.