SHARE

Историите с Черни връх, F-16 и винетките показаха няколко диагнози:

1. В България уволнява Фейсбук или Бойко Борисов по искане на Фейсбук.

2. Бюджетът се разпределя от Фейсбук. Когато Фейсбук няма ясно мнение за бюджета, той се разпределя от Бойко Борисов.

3. Фейсбук определя кой кои пътища трябва да поддържа.

4. Решенията за бойната авиация се вземат от Фейсбук.

5. Степента на замърсяване на въздуха зависи от Фейсбук. Airbg.info само пречи на Фейсбук да решава какво е качеството на въздуха.

6. В България все още има плосък данък, защото Фейсбук все още се колебае дали да го задържи, или отмени.

7. В България всички са бедни и нищо не се произвежда по решение на Фейсбук.

8. В България има политическо дясно и то е разединено по решение на Фейсбук. Когато Фейсбук реши иначе, дясното: (а) ще изчезне и (б) ще се обедини.

9. По решение на Фейсбук в България няма климатични промени.

10. Фейсбук не разрешава развитието на ски спорта в България.

Автор: Юлиан Попов
Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието, акцентите и уводът са на редакцията на “Терминал 3”. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.