SHARE

“Погледнете внимателно тази инфографика: тя ще ви разкрие бъдещето на човешката история. Тя показва, че с изборите, които правим, нашето поколение е на път да избере бъдещето ни за милиарди години напред.” Така започва изказването на френския инженер и специалист в областта на възобновяемата енергия Тиери Саломон.

Коментарът му се отнася към доклад, публикуван на 14 август тази година в портала на Националната академия на науките на САЩ и подписан от 16 климатолози и 13 институции, именуван “Траекториите на земната система в антропоцена”. И ако това не ви говори нищо, обяснено простичко то означава: какви са възможните сценарии за планетата ни в ерата на глобалното затопляне и има ли точка на пречупване, след която връщането назад е невъзможно? За съжаление отговорът е да.

Горната графика има 3 измерения: време, климатична стабилност и температурата на планетата ни. По време на 1.2 милиона години от началото на кватернера планетата се движи между две стойности – едната е по-студена, тоест времето на ледниковите епохи, а другата – по-топла, периодите на затопляне.

С увеличаването на парниковите газове Земята минава извън крайната стойност на най-топлите периоди, навлизайки в нова зона, която е непозната. Човекът има основна роля в тази аномалия, която според много учени маркира минаването от холоцена в антропоцена. И докато парниковите газове нарастват, треакторията на Земята се увеличава все повече и повече от първоначалните две стойности на холоцена. И тук имаме две възможни треактории, или два възможни сценария, откъдето и заглавието на доклада, от които зависи цялото човечество.

Първият сценарий е опцията да продължаваме с действията си, както досега. Парниковите газове се увеличават, средните температури се покачват, а ефектите от това са все по-видими. Основният риск, който идва от този процес, е на планетно ниво и включва разтопяването на пермафроста, който ще изпусне масивно голичество парникови газове в атмосферата, ще доведе до киселинност на океаните, разтопяване на арктическия лед дори през зимата, нарушаване на термоциркулацията на океанските течения и т.н. Всички тези процеси, ако преминат отвъд една определена точка или “праг на планетата”, стават необратими, подсилват се взаимно и са неконтролируеми. В такъв случай планетата ни се превръща в необитаема “Гореща планета”, или HotHouse Earth. Все повече проучвания посочват, че някои от тези процеси могат да станат реалност при много по-ниски температурни промени, отколкото сме смятали преди.

Рискови елементи: в жълто – при увеличение на глобалната температура от 1 до 3 градуса по Целзий; оранжево – увеличение от 3 до 5 градуса по Целзий; червено – плюс 5 градуса по Целзий.

Вторият сценарий е различен. Ако реагираме моментално и силно, Земята може да навлезе в балансирана фаза, макар и близо до по-топлите стойности. “Това обаче би изисквало осъзнаване от страна на цялото човечество, че не вече не сме окупатори хищници, нито живеем под наем на Земята, нито сме нейните пасивни пазители: трябва да бъдем активни участници в живота на нашата планета (human stewardship role)”, казва Саломон.

Това изисква коренна промяна в икономическия модел и начина на живот, както и в световното лидерство. Според доклада това е последното поколение, което има избор по отношение на бъдещето на планетата и глобалното затопляне.

Прекрачвайки този праг, средната температура на Земята ще стане по-висока откогато и да било през последните 1.2 милиона години, а нивата на Световния океан ще бъдат по-високи откогато и да било през холоцена. Това означава смущаване на екосистемите, обществата и икономиките ни. Учените предлагат ново наименование на тази епоха, в която човешката дейност води до такива дълбоки промени – антропоцен. “Формализирането на антропоцена като нова геоложка епоха се оценява от научната общност, но независимо от изхода на този процес става ясно, че условията, налични в антропоцена надминават условията на холоцена в няколко отношения. Знанието, че човешката дейност днес противостои на геоложките феномени, що се отнася до влиянието на треакторията на земната система, има важни последствия както за науката, така и за вземането на решения в обществото.”

 

Схематично представяне на възможните бъдещи сценарии за Земята.

 

С целия доклад може да се запознаете тук, на английски език. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.