SHARE

“Нека извикаме силно: Стига вече толкова!”
Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд