Трима учени с Нобелова награда за икономика

Трима учени с Нобелова награда за икономика

SHARE

Наградата на Шведската банка (Sveriges Riksbank Prize) за икономически науки в памет на Алфред Нобел бе връчена  на Дейвид Кард ”за неговия емпиричен принос в икономиката на труда” и Джошуа Ангрист, и Гуидо Имбенс ”за методологичния им принос към анализа на причинно-следствените връзки”.

Много от големите въпроси на социалните науки се занимават с причинно-следствените връзки. Как миграцията влияе върху нивата на заплащане и заетостта? Как продължителното образование влияе върху бъдещите доходи? На тези въпроси е трудно да се отговори, защото няма какво да използваме за сравнение. Не знаем какво би станало, ако имаше по-малко миграция или ако даден човек спре да учи.

Тазгодишните лауреати обаче показат, че е възможно да се отговори на тези и подобни въпроси с помощта на естествени експерименти. Ключът е да се използват ситуации, при които случайни събития или промени в политиката водят до това групи хора да бъдат третирани по различен начин чрез поредица от експерименти, наподобяващи клиничните изпитвания в медицината.

Използвайки естествени експерименти, Дейвид Кард анализира ефекта от минималната заплата, миграцията и образованието върху пазара на труда. Неговите изследвания от началото на 90-те години показват, че увеличаването на минималната работна заплата не води непременно до по-малко работни места.

Данните от естествените експерименти обаче са трудни за тълкуване. Например, удължаването на задължителното образование с една година за една група ученици (но не и за друга) няма да засегне по същия начин всички в тази група. Някои студенти така или иначе биха продължили да учат и за тях стойността на образованието често не е валидна за цялата група. Възможно ли е обаче да се направят изводи за ефекта от допълнителна година образование? В средата на 90-те години Джошуа Ангрист и Гуидо Имбенс решават този методологически проблем, демонстрирайки, че от от естествените експерименти могат да се направят точни изводи за причините и следствията.

”Проучванията на Кард по основните въпроси за обществото и методологичният принос на Ангрист и Имбенс показаха, че природните експерименти са богат източник на знания. Тяхното изследване значително подобри способността ни да отговаряме на ключови причинно-следствени въпроси, което е от голяма полза за обществото”, казва Питър Фредриксон, председател на Комитета за икономически науки.

За разлика от другите Нобелови награди, икономическата награда не е учредена съгласно волята на Алфред Нобел, а от шведската централна банка в негова памет през 1968 г., като първият лауреат е избран година по-късно.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.