SHARE

Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия определя като недопустим репресивен подход извършването на претърсвания и изземвания в кантори и жилища на адвокати в разрез с правилата на българското законодателство и в частност, в нарушение на чл. 33 от Закона за адвокатурата, който забранява преглеждане, копиране, проверка и изземване на адвокатски книжа и компютърни конфигурации. Публикуваме текста на декларацията:

По повод проведени на 19.12.2018 г. претърсвания в адвокатска кантора и домове на практикуващи адвокати в град София Софийският адвокатски съвет остро изразява своята тревога от извършените процесуално-следствени действия от разследващи органи в помещения, ползвани за адвокатски кантори с оглед на изричната законова забрана, установена в чл.33 от Закона за адвокатурата за преглеждане, копиране, проверка и изземване на адвокатски книжа и компютърни конфигурации.

Законодателят е гарантирал в най-голяма степен опазването на адвокатската тайна и доверителните отношения между адвокат и клиент като едно от най-значимите правни достижения, включително и чрез забрана адвокатът да бъде разпитван в качеството на свидетел за обстоятелства, които са му били поверени от клиент.

При така установените законови стандарти за упражняване на адвокатската професия и опазване на професионалната тайна е необходимо всички действия по всяко едно разследване да се извършват при стриктно спазване на закона, още повече че в служебните помещения на адвоката се съхраняват книжа на повече от един клиент и подобни действия създават опасност за нарушаване на прокламираното в Конституцията на Република България основно право на защита на всеки български гражданин.

Категорични сме, че процесуалните норми дават възможност да бъдат събирани относими и релевантни доказателства за разкриване на обективната истина по едно дело, без да бъде прилаган подобен недопустим репресивен подход към адвокатите като защитници на правата и законните интереси на гражданите, който подход грубо погазва основни човешки права. Така се поражда сериозно съмнение за нарушаване на адвокатската тайна и осъществяване на недопустим натиск върху адвокатите.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.