Следенето и подслушването през 2019 г. не намалява

Следенето и подслушването през 2019 г. не намалява

SHARE

3310 души са подслушвани и следени през 2019 г. Няма съществено увеличение на броя на следените в сравнение с предходната 2018 г., а същевременно съдебният контрол е увеличен. Това се посочва в доклада за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2019 г., който парламентът прие днес.

“Това е гаранция за стриктно прилагане на закона и съответно считаме, че ще доведе до повишаване на изискванията от ръководителите на органите към техните служители”, посочват от Националното бюро.

 

Най-много заявления за подслушване и следене са подали от МВР през 2019 г.

Запазва се тенденцията да намаляват процедурите по искане на ДАНС, отчитат от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Това личи и от статистиката на службата за относителния дял на исканията на различни звена и институции, изчислен в проценти.

Докладът бе представен от Димитър Лазаров, който отчете, че през миналата година са изготвени 6039 искания за използване на СРС, по които съдиите са постановили 5396 разрешения и 643 отказа. Процедурите са със 7.34% повече в сравнение с 2018 г. Исканията са намалели с 0.98%, което той отчете като несъществена промяна в броя на исканията и разрешенията за прилагане. В резултат на приложените специални разузнавателни средства от бюрото отчитат, че са изготвени 1124 веществени доказателствени средства.

 

В доклада се посочва още, че съдебният контрол върху използването и прилагането на специални разузнавателни средства е значително завишен. Повишени са и изискванията към институциите, заявили искане за подслушване и следене.

През 2019 г. МВР е поискало 53,73% от процедурите по следене и подслушване (60,78% през 2018 г.), прокуратурата е поискала 37,95% (при 34,27% през предходната година). ДАНС са поискали едва 5,69% от общия брой процедури по подслушване и следене през 2019 г., а за сравнение през 2014 г. исканията от службата са били 31,5%, а през 2018 г. – 4,82%. Министерството на отбраната е поискало 0,20%, а Антикорупционната комисия – 2,43% (при 0,53% през 2018 г.)

 

Докладът на Националното бюро за контрол на СРС бе приет без никакви въпроси и дебати.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.