SHARE

Днес съдът на ЕС постанови решението си по делото на румънския гражданин Адриан Коман (Coman; дело No. C-673/16), с което признава, че на лицата, сключили брак в друга държава – членка на ЕС, трябва той да им бъде признат от всички държави членки. Така дори държавите членки, в които не могат да бъдат сключвани еднополови бракове, са длъжни да признават правата на съпрузите.

“Съдът на Европейския съюз постанови решението си по делото Coman. Според висшата юрисдикция на ЕС в рамките на правния ред на Европейския съюз понятието „съпруг“ за целите на свободното движение на хора в ЕС обхваща съпрузите от един и същ пол. Въпреки че са свободни да разрешават или да не разрешават еднополовите бракове, държавите членки не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на съюза, като отказват да предоставят право на пребиваване на тяхна територия на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на страна извън ЕС. По силата на постановеното решение държавите членки са обвързани да признават сключените едополови бракове в други държави от ЕС, дори тяхното право да не предвижда такава форма на семейни отношения”, коментира Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Решението на Съда на ЕС идва, след като румънският гражданин Адриан Коман и партньорът му Клей Хамилтън, гражданин на САЩ, се женят в Брюксел през 2010 г.

Румънските власти обаче отказват да допуснат американския съпруг на Коман – Хамилтън, на основание, че двамата имат сключен брак, тъй като страната е една от шестте в ЕС, където еднополовите бракове не се признават по никакъв начин заедно с Полша, Словакия, България, Литва и Латвия.

Така Коман решава да заведе дело, което още в началото на тази година получи подкрепата на генералния адвокат на Съда на ЕС, който постанови, че не могат права на граждани да бъдат ограничавани по този начин.

 

   “Свободното движение на хора представлява една от основните свободи на вътрешния пазар, който включва пространство без вътрешни граници и в който свободата се гарантира в съответствие с разпоредбите на договора.

      За да бъде упражнявано при обективни условия на свобода и зачитане на достойнството, правото на всички граждани на съюза да се движат и пребивават свободно на територията на държавите членки следва да бъде предоставено също така и на членовете на техните семейства независимо от тяхната националност. По смисъла на настоящата директива в определението „член на семейството“ следва също да се включва регистрираният партньор, ако законодателството на приемащата държава членка третира регистрираното съжителство като равнозначно на брак”, постанови генералният адвокат на ЕС Wathelet  в своето заключение от началото на 2018 г.

Днес Съдът на ЕС се съобрази със заключенията на генералния адвокат и постанови, че държавите – членки на съюза, трябва да признават еднополови бракове, сключени в други страни.

Решението на съда (засега само на френски и румънски) можете да прочетете тук. 

Заключението на генералния адвокат на ЕС (на български) тук. 

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.