Съветът на ЕС създава фонд за преход към зелена икономика в размер...

Съветът на ЕС създава фонд за преход към зелена икономика в размер 17,5 млрд. евро

SHARE

Съветът на ЕС прие регламент за създаване на фонд за справедлив преход към зелената икономика, който е в размер на 17,5 милиарда евро.

Чрез него ще се финансират проекти, които ще облекчат социално-икономическите разходи за общностите, силно зависими от изкопаеми горива или отрасли с висок интензитет на емисии на парникови газове и чрез които ще се  диверсифицира местната икономика.

Това е една от мерките на ЕС за постигане на целта за намаляване с 55% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и за климатичен неутралитет до 2050 г. Финансиране ще се предоставя само въз основа на териториални планове за справедлив преход, които ще бъдат изготвени от страните-членки заедно със съответните местни и регионални власти.

Плановете ще определят най-засегнатите територии и техните нужди от инвестиции.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.