SHARE

Исканията на Русия третият енергиен пакет на ЕС да бъде обявен за дискриминационен от Световната търговска организация  (WTO) до голяма степен бяха неуважени.

При провала на “Южен поток” Русия образува дело срещу ЕС за правилата, които задължават тръбопроводите да могат да получават газ от различни източници (т.нар. диверсификация в третия енергиен пакет на ЕС).

От Русия смятаха, че тези мерки нечестно дискриминират “Газпром”, а са в полза на търговците на втечнен газ. Заключенията на арбитрите на Световната търговска организация са противоположни. 

Руснаците спечелиха и няколко победи. Първата е за газопровода OPAL между Германия и Чехия, където на “Газпром” бе поставен “таван” да не заема повече от 50% от капацитета му. Не важи както това условие, така и изискването годишно да се пренасят над 3 млрд. куб. м при фиксирани цени и до конкуриращи се доставчици на чешкия пазар.

Другата победа на Русия е, че е потвърдено, че Хърватия, Унгария и Литва дискриминират “Газпром” с изикването си компанията да прави оценки на сигурността на енергийните доставки за чуждестранни, но не и за местните газопреносни оператори.

Европейската комисия определи решението като важен положителен резултат, осигурил фундаментални елементи на Третия енергиен пакет, който от 2009 г. се опитва да обедини енергийния пазар на ЕС и в същото време да повиши конкуренцията в него.

Руското министерството на икономиката заяви, че частите от решението в негова полза ще помогнат да се подобри достъпът на руски газ до европейския пазар и да се уеднаквят правилата за доставчиците на газопреносни услуги.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.