Ректорът на СУ прекрати договора на проф. Михаил Мирчев

Ректорът на СУ прекрати договора на проф. Михаил Мирчев

SHARE

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков е прекратил гражданския  договор на преподавателя проф. Михаил Мирчев, който води лекции в курса “Социална работа с ЕТНО групи”, съобщиха от висшето училище.

През ноември организацията”Студентското общество за равенство” изпрати сигнал до проф. Герджиков, в който се твърди, че лекциите на Михаил Мирчев са изпълнени с расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание.

В Софийския университет бяха получени писма срещу и в защита на преподавателя, а етичната комисия на висшето училище направи проверка, въз основа на която ректорът е взел  решението за освобождаване на Мирчев.

Самият Мирчев отхвърли обвиненията и ги окачестви като – “опит за ограничаване на публичния и университетския диалог по ключови обществени проблеми”.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.