Рекорден ръст на приходите на софтуерната индустрия у нас

Рекорден ръст на приходите на софтуерната индустрия у нас

SHARE

Над 33 хил. ще достигне броят на заетите в софтуерната индустрия през 2019 г., сочи прогноза на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), включена в доклад за състоянието на сектора в България – Барометър 2019 г.

Графики: БАСКОМ

Според анализа, базиран на данни от близо 4100 компании и обхващащ 2017 и 2018 г. плюс прогноза за 2019 г., през 2018 г. работните места в индустрията у нас са се увеличили с 9 на сто до 2400. За сравнение през 2013 г. ръстът е 88%.

През миналата година приходите в софтуерната индустрия са отбелязали рекорден ръст от 23%, или 600 млн. лева, надхвърляйки 3 млрд. лева. Това се равнява на 2,9-процентен дял от БВП. По данни на БАСКОМ това е най-високият ръст в историята на софтуерната индустрия.

Докладът сочи, че ключов принос за това имат компаниите, които работят основно за чужди пазари. Същевременно продажбите на българския пазар продължават да бележат значително по-малък ръст. Засега няма признаци за скорошни промени в тази тенденция.

„В последните години секторът е във възход, а динамиката на това развитие става все по-осезаема. Ако за достигане на общи приходи от 1 млрд. лева бяха необходими 21 години, то за достигане на 2 млрд. бяха необходими 4, а за 3 млрд. – едва две години. Паралелно с това софтуерният бизнес е и работодател номер едно спрямо размера на възнагражденията и предлага средно 3,5 пъти по-високо заплащане от средното за страната. Коригирано през стандарта на живот, средното заплащане надминава значително това във Великобритания и вече изпреварва заплащането в Германия“, коментира Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ.

Спрямо 2011 г. се наблюдава 90% ръст на големите компании с над 250 служители, а броят на експертите в тях е скочил с близо 300%.

Софтуерната индустрия у нас е особено привлекателна за чуждестранните инвеститори, посочват от БАСКОМ, допълвайки, че в България оперират над 50 представителства на глобални софтуерни компании. Благодарение на това приходите от износ на интелектуален продукт през миналата календарна година достигат 2,5 млрд. лева. С подобен резултат може да се похвали само софтуерният бранш.

Едно работно място в софтуерния сектор в България е донесло по над 24 хил. лева годишно от данъци в бюджета на страната, сочи оценка на CBN Pannoff, Stoycheff & Co. Това е с повече от две трети над средното за страната. Прогнозата е, че през тази година софтуерният бизнес ще внесе с поне 150 млн. лева повече за данъци спрямо 2018 г. Ръстът на броя на заетите в областта ще осигури почти 900 млн. лева данъчни постъпления към държавния бюджет.

Приходите ще достигнат 10,3 млрд. лева на годишна база, и 7,6% дял от БВП, сочи прогнозата на БАСКОМ с 5-годишен хоризонт. Същевременно заетите в сектора ще са 60 хил. В хазната пък ще има постъпления от платени осигуровки и данъци от над 1,4 млрд. лева годишно.

Добрите резултати се очакват благодарение на факта, че редица сектори се дигитализират, благодарение на навлизането на изкуствения интелект например и на други технологии.

Образованието също е фактор – все повече висши учебни заведения увеличават приема за IT специалности, а нарастващият брой образователни инициативи излизат от експерименталния си цикъл, навлизайки в продуктивна фаза.

БАСКОМ отделя внимание и на вълната от програми за преквалифициране, включително на тези с европейски средства.

От друга страна, през последните години нетната миграция се свива. Все повече българи се завръщат в страната, а софтуерната индустрия у нас става притегателна сила за професионалното им развитие. Фокусът вече не пада само върху София. Все повече компании се насочват към други големи градове, като Варна, Бургас и Пловдив.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.