SHARE

Кратък разказ за боя при село Кочмар, където на 3 септември 1916 г. Конната дивизия на генерал Иван Колев във втория ден на войната за освобождението на Добруджа записва нова блестяща победа. След вихрена българска кавалерийска атака и последвала саблена сеч е разбита и унищожена цяла румънска бригада.

Поражението е шок за румънците. Паниката от появата на страшните български кавалеристи е голяма и вече се предава по цялата бойна линия.

Генерал Стефан Тошев описва атаката на конницата така: “Само този, който е ималъ случай да види неочаквано избухналия ураганъ, що изведнъжъ помита всичко и бръзо обзима пространството съ вихри и облаци прахъ; какъ… като пилци се пръскатъ, тичатъ, падатъ, ставатъ изплашените хора, търсейки да се подслонятъ и укриятъ по-скоро отъ бесните пориви на на развилнелата се стихия;…

Въ тая атака конете, бесно разпалени, неудържими въ силния си разгонъ, съ пена въ устата, съ разширени и тежко дишащи ноздри, разтърсвайки земята съ честите удари на копитата, образуватъ стихия отъ хоризонтално проснали се конски тела, летящи право съ ужаса на едно масово удряне, събаряне, стъпкване.

Върху техъ, съ фурия на лицата, съ очи запалени отъ стръвъ, станали едно съ конете, като същински кентаври, стискащи здраво въ ръка сабите и ревящи грозно ура, летятъ офицери и войници…Ударениятъ неприятелъ бива моментално поваленъ, пръснатъ, унищоженъ…” (“Действията на Трета армия в Добруджа през 1916 година”).

За този бой в статия на списание “Български воин” от 1922 г. пише:

“Туй, що генералът искаше, беше достигнато…

Зашеметени от светкавичния удар на конницата, загубили цял един авангард от две дружини, румъните, които се спасиха от тоя бой, разнесоха първите легенди за страшната българска конница и заедно с туй посяха семето на оня страх, който по-после тъй често сковаваше не само румъните, но дори и техните съюзници русите”.

Победата при Кочмар и Конак принуждава румънците да побягнат от Добрич, където на следващия ден тържествено влизат частите на Варненския укрепен пункт на генерал Тодор Кантарджиев.

Слѣдъ боя при Кочмаръ – Прѣминаване на романскитѣ плѣнници прѣдъ генералъ Колевъ. Картина съ маслени бои отъ Г. Машевъ.

Картината увековечава победата на българската Конна дивизия на генерал-лейтенант Иван Колев над румънските войски в боя при Кочмар на 3.09.1916 г. по време на войната на Трета армия за освобождението на Добруджа от румънска окупация и срещу руската агресия през 1916-1917 г.
По повод тази първа голяма победа на 1-ва конна дивизия писателят Йордан Йовков пише своя разказ ”Триумф“, в който той вълнуващо описва вдъхновяващия устрем на българите и покрусата на румънците от тежката им загуба. ”Конната дивизия настъпваше. Както древните армии имаха след себе си тежко въоръжени хоплити, така и тя имаше своя стабилен център: това бяха спешените ескадрони, картечните взводове, колоездачните роти, конните батареи и малки пехотни отделения“.

Автор: Янко Гочевъ
Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието е на редакцията на “Терминал 3”.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.