Парламентът прие промени в Закона за Държавна агенция “Разузнаване”

Парламентът прие промени в Закона за Държавна агенция “Разузнаване”

SHARE

Парламентът прие окончателно промени в Закона за Държавна агенция “Разузнаване”, с които се разширяват функциите на агенцията и се намаляват изисквания към някои от длъжностите в нея. Изказвания и дебати по промените нямаше.

С преходни разпоредби през Закона за противодействие на тероризма се създава междуведомствено контратерористично звено, в което ще участват представители, определени от ръководителите на МВР, ДАНС, Държавна агенция “Разузнаване”, служба “Военна информация” при Министерството на отбраната, Агенция “Митници” при Министерството на финансите и от главния прокурор.

Колите на Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР) и служба “Военна информация” (военното разузнаване) получиха право да използват сини лампи и ще имат специален режим на движение.

Проектът бе внесен от депутати от ГЕРБ.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.