Парламентът прие компенсации за земеделските производители, заради кризата с коронавируса

Парламентът прие компенсации за земеделските производители, заради кризата с коронавируса

SHARE

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, за да се позволят компенсации срещу Covid-19.

Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва в срок до 30 юни 2021 г. За получаването ѝ ще се попълва заявление за подпомагане, което ще се одобрява до края на тази година.

Максималният размер на помощта не трябва да надвишава 7 000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малко или средно предприятие.

Министерството на земеделието, храните и горите ще изготви наредба в съкртени срокове, която ще определи редът и условията за прилагането на мярката.

За да влязат промените в сила, те трябва да бъдат одобрени и на второ четене.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.