Парламентът гласува по-тежки наказания за компютърните престъпления

Парламентът гласува по-тежки наказания за компютърните престъпления

SHARE

Парламентът прие с мнозинство на първо четене промени в Наказателния кодекс, с които се увеличават наказанията за компютърни престъпления, плагиатството и детската експлоатация онлайн.

 

Основната причина да се приемат промените в НК обаче е, че през октомври 2019 г. е Министерството на правосъдието е получено официално писмо от Европейската комисия, че срещу България е започнала процедура за нарушение и неизпълнение на директива, която недостатъчно добре е транспонирана в българското законодателство.

 

С проекта се предлага единствено съществено завишаване на наказанията както за същинските компютърни престъпления по Глава девета “а” от НК, така и за компютърно свързаните престъпления – онлайн детска сексуална експлоатация и престъпления, свързани с интелектуална и индустриална собственост и авторско право. Въвежда се и специален текст с по-високи наказания, ако компютърното престъпление е извършено срещу “критичната инфраструктура”.

Основният аргумент за завишаването на наказанията до три пъти обаче освен съобразяването с европейското законодателство е и заради необходимостта за разкриването на тези престъпления да се иска достъп до трафични данни, което в момента е допустимо само за тежки умишлени престъпления, които се наказват със над 5 г. затвор. Голяма част от мотивите към законопроекта е посветена на статистика за увеличения брой на компютърните престъпления и засягането на все по-широк кръг от дейности с тях.

 

При обсъждането в правна комисия против законопроекта са гласували депутатите от БСП, а днес в пленарна зала на първо четене Крум Зарков отново обясни, че не подкрепя законопроекта, тъй като увеличените наказания няма да доведат до по-ефективно разследване на този тип престъпления, а те по принцип се доказват трудно.

“С промените в НК компютърните престъпления стават по-тежко наказуеми. Проблемът обаче е в доказването им и увеличените наказания няма да донесат ефект. Трябва по-сериозен подход, а не просто да се транспонират европейски директиви”, коментира от трибуната Закорв. Той даде пример – според новия Наказателен кодекс някои компютърни престъпления ще се наказват по-тежко от принуда и причиняване на смърт по непредпазливост. Законопроектът предвижда наказанието за плагиатство да се увеличи от 2 г. на 3 г. затвор, а ако е извършено в интернет то да се наказва още по-тежко. По думите му, промените не трябва да се правят на парче.

 

Димитър Лазаров и Христиан Митев подкрепиха промените, тъй като е необходимо България да прецизира текстовете в законодателството заради изискванията на ЕС, но дадоха заявка, че част от разпоредбите ще претърпят промени между първо и второ гласуване.

 

Анна Александрова от ГЕРБ още пред правна комисия е заявила, че ще предложи създаването на работна група с участието на всички заинтересовани институции.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.