Пълният списък на 106-те министри и зам.-министри, работили за ДС

Пълният списък на 106-те министри и зам.-министри, работили за ДС

SHARE

Решението на комисията е публикувано в сайта й – www.comdos.bg. Жан Виденов е единственият премиер за посочения период, за който комисията е установила принадлежност към ДС. Той беше министър-председател от 26 януари 1995 г. до 12 февруари 1997 г.

Министрите са 29:
Атанас Георгиев Семерджиев – министър на вътрешните работи 1986-1990 г.; 8 февруари 1990 -2 август 1990,

Валентин Георгиев Александров – министър на отбраната, 30 декември 1992 г.-17 октомври 1994 г.,

Валентин Мирчев Босевски – зам.-министър на околната среда от 30 декември 1992 до 17 октомври 1994 г. и министър на околната среда, 17 октомври 1994 – 26 януари 1995 г.,

Васил Димитров Чичибаба – министър на земеделието и хранителната промишленост, 26 януари 1995 г. – 23 януари 1996 г .,

Витко Илиев Еленков – министър на промишлеността, 17 октомври 1994 – 26 януари 1995 г.,

Георги Димов Стоилов – министър на енергетиката и енергийните ресурси, 12 февруари 1997 – 21 май 1997 г.,

Георги Иванов Танев – зам.-министър на земеделието и хранителната промишленост , министър на земеделието, 30 декември 1992 -17 октомври 1994 г.,

Георги Костов Георгиев – министър на културата, 26 януари 1995 – 10 юни 1996 г.,

Георги Николов Менов – министър на земеделието и горите, 1986-1990 г.,

Георги Фотев Георгиев – министър на науката и висшето образование, 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 г.,

Димитър Георгиев Калчев – министър на държавната
администрация, 24 юли 2001 – 16 август 2005 г.,

Димитър Николов Павлов – зам.-министър на отбраната, министър на отбраната, 26 януари 1995 – 12 февруари 1997 г.,

Димо Василев Димов – министър на културата, 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 г.,

Иван Русев Маразов – зам.-министър на културата,
министър на културата, 10 януари 1996 – 12 февруари 1997 г.,

Илия Харалампиев Конев – министър на науката и висшето образование, 22 септември 1990 – 20 декември 1990 г.,

Константин Димитров Косев – зам.-председател на МС и министър на народната просвета 8 февруари 1990 – 22 септември 1990 г.,

Кристиян Костов Голд (Стоян Костов Овчаров) – министър на икономиката и планирането, 1986-1990г.,

Любен Стоянов Гоцев – първи зам.-министър на вътрешните работи, министър на външните работи, 22 септември 1990 – 20 декември 1990 г.,

Матей Драгомиров Матеев – зам.-министър на народната просвета, министър на народната просвета, 22 септември 1990 – 20 декември 1990 г. и 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 г.,

Милчо Димитров Ковачев – министър на транспорта, 17 октомври 1994 – 26 януари 1995 г.,

Нейчо Христов Неев – зам.-министър-председател и министър на транспорта, 30 декември 1992 – 8 септември 1993 г.,

Никола Иванов Карадимов – министър на териториалното развитие, жилищната политика и строителството, 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 г., министър на териториалното развитие и
строителството, 12 февруари 1997 – 21 май 1997 г.,

Петър Георгиев Башикаров – министър на външноикономическите връзки, 8 февруари 1990 -22 септември 1990 г.,

Румен Василев Гечев – зам.-министър-председател и министър на икономическото развитие, 26 януари 1995 – 12 февруари 1997 г.,

Станислав Пенков Даскалов – зам.-министър на индустрията и търговията, на търговията, на външноикономическите връзки; министър на външните работи, 30 декември 1992 – 11 октомври 1994 г.,

Стоян Живков Сталев – министър на външните работи, 12 февруари 1997 – 21 май 1997 г.,

Хараламби Борисов Анчев – зам.-министър-председател и министър на правосъдието, 12 февруари 1997 – 21 май 1997 г.,

Христо Илиев Христов – министър на външноикономическите връзки, 1986 -1990 г.,

Чавдар Вельов Червенков – министър на вътрешните работи, 17 октомври 1994 – 26 януари 1995 г.

За 77 зам.-министри е установена принадлежност към ДС. Това са:

Александър Асенов Александров – зам.-министър на науката и висшето образование,

Ангел Николов Манчев – зам.-министър на отбраната,

Апик Едуард Гарабедян – зам.-министър на транспорта,

Баки Хасанов Хюсеинов – зам.-министър на труда и социалната политика,

Бойко Христов Мирчев – зам.-министър на външните работи,

Борис Димитров Радев – зам.-министър на отбраната,

Борис Огнянов Данаилов – зам.-министър на културата,

Борислав Живков Георгиев – зам.-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество,

Боян Иванов Пенков – зам.-министър на науката и висшето образование,

Боян Славчев Скопаков – зам.-министър на културата,

Валентин Добрев Петров – зам.-министър на външните работи,

Валентин Петков Гацински – първи зам.-министър на външните работи, зам.-министър на външните работи,

Васил Иванов Байчев – зам.-министър на външните работи,

Васил Иванов Милков – зам.-министър на икономиката и планирането,

Венко Николаев Бешков – зам.-министър на околната
среда,

Владимир Марков Кърпачев – зам.-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество,

Владимир Трифонов Пенчев – зам.-министър на финансите, зам.-министър на отбраната,

Воля Димитров Русев – зам.-министър на културата,

Георги Крумов Георгиев – зам.-министър на транспорта,

Георги Манолов Хаджиков – зам.-министър на
външноикономическите връзки,

Димитър Илиев Митков – зам.-министър на отбраната,

Димитър Константинов Икономов – зам.-министър на
външните работи,

Димитър Цветанов Цанев – зам.-министър на външните работи,

Едит Петрова Гетова – зам.-министър на промишлеността,

Екатерина Лука Драганова-Чорбанова – зам.-министър на образованието и науката,

Енчо Недялков Герганов – зам.-министър на народната просвета,

Иван Асенов Филипов – зам.-министър на търговията и туризма, зам.-министър на околната среда,

Иван Василев Йорданов – зам.-министър на образованието, науката и технологиите,

Иван Георгиев Гарвалов – първи зам.-министър на външните работи, зам.-министър на външните работи,

Иван Данев Токаджиев – зам.-министър на културата,

Иван Манев Белчев – зам.-министър на търговията,
зам.-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество,

Иван Петров Гаджев – зам.-министър на териториалното развитие и строителството,

Иван Янков Христов – зам.-министър на външните работи,

Иво Йорданов Иванов – зам.-министър на отбраната,

Йончо Георгиев Пеловски – зам.-министър на околната среда,

Калчо Николаев Хинов – зам.-министър на транспорта,

Кирил Върбанов Садонков – първи зам.-министър на транспорта, зам.-министър на транспорта,

Константин Стефанов Главанаков – зам.-министър на външноикономическите връзки, зам.-министър на външните работи,

Константин Тодоров Русинов – зам.-министър на
външноикономическите връзки,

Любомир Ерменчев Иванов – зам.-министър на външните работи,

Любомир Кръстев Драганов – зам.-министър на земеделието и хранителната промишленост,

Любомир Недков Кючуков – зам.-министър на външните работи,

Людмил Асенов Маринчевски – зам.-министър на вътрешните работи,

Мариана Манова Тодорова – зам.-министър на
външноикономическите връзки,

Матей Атанасов Матеев – зам.-министър на
здравеопазването,

Минко Христов Герджиков – зам.-министър на търговията и външноикономическите връзки,

Мирослав Иванов Попов – зам.-министър на
здравеопазваенто,

Митьо Петров Виделов – зам.-министър на териториалното развитие и строителството,

Михаил Иванов Трифонов – зам.-министър на земеделието и хранителната промишленост,

Никола Димитров Даскалов – зам.-министър на отбраната,

Николай Василев Богданов – главен секретар на МВнР с ранг на зам.-министър, зам.-министър на МВнР и главен секретар,

Николай Цветанов Ангелов – зам.-министър на труда и социалната политика,

Петко Димитров Узунов – зам.-министър на
здравеопазването,

Петър Василев Стефанов – зам.-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество,

Петър Димитров Тенчев – зам.-министър на
здравеопазваенто,

Петър Русинов Цибрански – зам.-министър на индустрията, търговията и услугите, зам.-министър на индустрията и технологиите/,

Петър Юриев Чаушев (Феим Юсеинов Чаушев) –
зам.-министър на младежта и спорта, зам.-министър на външните работи,

Пламен Стоянов Димитров – зам.-министър на
промишлеността,

Раиф Шабан Мустафа – зам.-министър на вътрешните работи,

Райна Димитрова Гаврилова – зам.-министър на културата,

Румен Генов Андреев – зам.-министър на вътрешните
работи,

Румен Георгиев Денчев – зам.-министър на търговията и външноикономическите връзки,

Румен Иванов Драганов – зам.-министър на търговията и туризма,

Румен Михайлов Митов – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството,

Серафим Благоев Софрониев – зам.-министър
и главен секретар на търговията и външноикономическото сътрудничество,

Симеон Георгиев Петковски – зам.-министър на отбраната,

Симеон Танев Николов – зам.-министър на отбраната,

Стефан Христов Полендаков – зам.-министър на
външноикономическите връзки,

Стою Дулев Стоев – зам.-министър на икономиката и планирането,

Тодор Георгиев Вачков – зам.-министър на териториалното развитие и строителството,

Тодор Кръстев Василев – зам.-министър на културата,

Хасан Али Хасан – зам.-министър на земеделието и хранителната промишленост,

Хасан Марем Хасан – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството,

Христо Атанасов Далчев – зам.-министър на околната среда,

Христо Колев Миладинов – зам.-министър на външните работи,

Христо Тодоров Гергински – зам.-министър на
здравеопазването,

Христо Христов Друмев – зам.-министър на културата.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.