Отпада забраната за влизане в България на граждани от ЕС

Отпада забраната за влизане в България на граждани от ЕС

SHARE

Със заповед на здравния министър Кирил Ананиев отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако̀ и Ватикана) да влизат на територията на България.

Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за хора, които са във фактическо съжителство с български гражданин. Няма забрана за влизане в страната и за хората със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства.

В заповедта се казва, че в страната могат да влизат чужди граждани, които са медицински специалисти, доставчици на лекарствени продукти, транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, чуждестранни официални длъжностни лица, както и хора, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на България.

Поставянето под 14-дневна карантина на влизащите в страната обаче не отпада. Ще има изключения и те са за членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, когато срокът на техния престой в България е до 7 дни.Под карантина няма да са българските граждани и тези на ЕС, които пътуват по хуманитарни причини, както и работниците за изграждане на стратегическа инфраструктура.Под карантина няма да се поставят преминаващите транзитно през територията на страната, както и шофьорите на автобуси и камиони. Те ще представят на граничния здравен контрол декларация, която е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

При установяване на пътник в самолет със симптоми на коронавирус, членовете на кабинния екипаж ще бъдат поставени под 14-дневна карантина.

 

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.