От днес са разрешени присъствени учебни практики, изпити, олимпиади

От днес са разрешени присъствени учебни практики, изпити, олимпиади

SHARE

От днес учебни практики, изпити, олимпиади и състезания, които не могат да се провеждат дистанционно, ще могат да протичат присъствено в училищата, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно последната заповед на здравния министър от събота.

По време на такива дейности в учебните заведения ще бъде задължително носенето на предпазни маски, спазването на дистанция и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

Също от днес присъствено ще могат да се провеждат практики и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти, семестриални изпити с практическа част, както и държавни изпити и защити на дипломни работи.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.