Обсъждат кои пътища ще бъдат включени в обхвата на тол системата

Обсъждат кои пътища ще бъдат включени в обхвата на тол системата

SHARE

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе третото заседание на Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване.

 

Участниците в заседанието ще обсъдят обхвата на пътищата, за които ще се събират тол такси от превозните средства с тегло над 3,5 тона. Ще бъдат обсъдени и промени в нормативната уредба, необходими за функционирането на системата.

 

От средата на август системата за електронно събиране на пътни такси на база изминато разстояние вече се тества. През този месец предстои тол системата да бъде официално въведена в търговска експлоатация.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.