SHARE

На 9 май 1950 година министърът на външните работи на Френската репубика Робер Шуман се обръща към Германия с предложение за поставянето под общо управление производството на въглища и стомана в двете държави. От тази първа стъпка на сливане на интересите на двете най-големи европейски държави започва дългият път на европейското обединение.

За близо 70 години Обединена Европа постигна много, най-вече основната си цел – да няма повече война между европейските народи. Постигна устойчиво високо социално и икономическо развитие чрез сливане на националните икономики без аналог в световен мащаб. Постигна утвърждаване на обществото, основано на личната свобода в целия европейски континент. Постигна преоткриването на Източна и Западна Европа, разделени в продължение на почти половин век от съветския тоталитарен комунизъм. Днес гражданите на Европейския съюз могат да живеят в икономически и социални условия, каквито има в много малко други места по света.

Днес в рамките на ЕС е осигурена степен на лична и обществена свобода, права на гражданите, каквато има в много малък кръг държави извън Европа.

И за мен 9 май е празник на всичко това.

Не трябва обаче да имаме никакви илюзии, че всико, което европейското обединение ни позволява, е даденост, че то не може да бъде загубено и да живеем отново във време на война, икономическа катастрофа, преследване на хора заради техните убеждения. Всичко това продължава да се случва на много места по света, дори в непосредствена близост до самия Европейски съюз, на самите ни граници. Да се хвърлим в бездната на хаоса и деградацията, да изгубим всичко, което имаме днес, всъщност не е толкова трудно. Достатъчно е да решим, че всичко, което имаме днес, е даденост. Че не е необходимо да го отстояваме. Че не e необходимо да разказваме на тези, които идват след нас, по какъв път сме минали, за да стигнем тук, където сме днес.

Достатъчно е да се хвърлим в масово умопомрачение, вярвайки на най-опашатата политическа лъжа, че връщането към някакви национални интереси и антагонистични отношения между народните в Европа ще бъде от полза за “нас”, които да сме. Че националната държава може да прави това, което е правила преди 100, 150 или 200 години.

Единствено и само заедно европейските общества имат шанса да запазят нивото на развитие и положението в глобален мащаб, което имат досега. Единствено и само в рамките на Обединена Европа, имаме достатъчно условия, за да съхраним този модел на общество, което прави Европа това уникално и неповторимо място, което тя е в световен мащаб. И дано разумът на достатъчно от нас стигне, за да оценим и запазим всичко, което Обединена Европа ни даде и дава.

Препубликувано от Фейсбук. Заглавието е на “Терминал 3”.

SHARE
Христо Христев е преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Завършил е право в Софийския университет и право на ЕС в Университета в Нанси, Франция. Доктор по публичноправни науки и право на ЕС от Университета в Нанси.