Правила за ползване

Правила за ползване

Права върху материалите
Материалите, публикувани в Терминал 3, включително снимките и мултимедията, са със запазени права, освен тези, за които не е посочено нещо друго.

Препубликуването им в други медии става само с изричното съгласие на редакцията. За контакт: info@terminal3.bg

Лични данни
Терминал 3 полага максимални усилия, за да спазва законодателството и добрите практики за защита на личните данни на потребителите.

Коментиране
Ще бъдат отстранявани коментари и коментатори, нарушаващи закона и добрия тон на общуване.

Журналистика
Терминал 3 се придържа към общоприетите правила за качествена журналистика и Етичния кодекс на българските медии.

Етично финансиране
Терминал 3 държи на прозрачността, спазването на етични стандарти и на националните етични правила за реклама и търговска комуникация. (прочети повече)

Отговорност
Изнесените мнения могат да не съвпадат с мнението на редакцията. Авторите носят отговорност за фактите и мненията, които публикуват в Терминал 3.

Спорове
Всички спорни въпроси се решават от редакцията по наше усмотрение, но сме склонни да разгледаме добре обосновани възражения.