SHARE

“Кристиан Таков ни показа как се прави. Чрез него Господ ни даде пример. Показа ни, че е възможно. Показа ни, че няма нужда да чакаме чудо. Сега обаче остава ние да мислим и живеем по този начин. Можем, стига да го поискаме.”

Методи Лалов

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.