SHARE

Марина Стефанова е директор „Устойчиво развитие“ в Глобалния договор на ООН, който миналата седмица проведе четвъртото издание на Базара на професиите, даващ възможност за ранно кариерно ориентиране на малки и големи. 

Каква е ролята на Глобалния договор на ООН в световен мащаб? С какви проекти се занимавате в България? Тази седмица се провежда Базар на професиите. Разкажете повече за проекта.

Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива на отговорния бизнес в света. В него членуват почти 10 000 компании, които с ежедневната си работа доказват, че в основата на тяхната дейност са вградени етични принципи и че бизнесът може и е сила за добро.

На локално ниво фирмите се обединяват, за да обменят опит и създават колективни проекти, с които да решават някои специфични предизвикателства на средата. Най-често те са насочени в четирите основни области – защита правата на човека, подобряване на трудовите практики, опазване на околната среда и антикорупция. 

В България нашата организация работи в две основни направления – възпитание на децата в уважение към труда и ранно професионално ориентиране; насърчаване ангажирането на служителите и повишаване на тяхното гражданско самосъзнание по отношение на тяхното поведение на и отвъд работното място. Колективните ни проекти „Гордея се с труда на моите родители“, „Игри за добрини“, „Отговорният избор“ и „Световен ден на околната среда“ са ясно разпознаваеми и предпочитани като част от стратегията за корпоративна отговорност и устойчивост на всяка компания.

Такъв е и „Базарът на професиите“. Като елемент от инициативата „Гордея се с труда на моите родители“ и резултат от съвместната работа на повече от 70 компании през годините, Базарът съвсем естествено се превърна в едно от най-разпознаваемите събития в годишния календар както на членовете на мрежата, така и на училищата в град София.  

Кавки са наблюденията ви за ефекта от базара върху децата и младежите?

Базарът на професиите е едно вълнуващо преживяване. С много глъчка, любопитни погледи, аха моменти и неочаквани въпроси от най-различно естество. От децата, от техните учители и родители. Те идват, подготвени, че ще видят нещо ново, но не и че ще могат да пробват, да пипнат, да питат, да слушат, да отгатват, да печелят награди. Тръгват си заредени, вдъхновени, с желание да научат повече, да споделят и да продължат търсенето си.

В “Терминал 3” водим кампания за овластяването на жените. Сблъсквали ли сте се с пречки пред кариерното развитие? 

В нашата работа много трудно могат да се видят елементи на дискриминация на работното място. В Секретариата на Българската мрежа работим три жени, включително и нашият изпълнителен директор. В компаниите, които са наши членове, по-голяма част от колегите ни също са жени, а те работят в отделите по маркетинг, човешки ресурси, корпоративна социална отговорност и корпоративни комуникации.

За съжаление, подобни пречки съществуват и в България, но към настоящия момент те не са във фокуса на дейността на организацията ни.

Какво трябва да знаят младите и по-специално жените за това какви са възможностите пред тях? 

Днес има неограничени възможности за работа и развитие. Живеем в глобализиран свят, в който разстоянията вече нямат значение – както реалните, така и виртуалните. 

За мен най-важното решение за подрастващите е да изследват себе си, своя потенциал и възможности, да избират професия, която ги вълнува, в област, която считат за интересна. И да ги сменят, когато те се променят.

Така ще живеят с любопитство и страст към заобикалящия ги свят; ще бъдат ангажирани и мотивирани да градят и променят средата около нас и ще могат да преодоляват предизвикателствата на монотонността и стреса в ежедневието.

Конкретно за момичетата, бих допълнила, че е важно да търсят икономическа самостоятелност, но да не забравят да съблюдават баланса между работа и личен живот. Защото не всичко в този живот се свежда до кариерната реализация. Щастливата жена е една успяла жена.

„Терминал 3“ заедно с Български фонд за жените/Bulgarian Fund for Women стартира съвместна кампания за овластяването на жените и разобличаването на антидемократичната пропаганда в съвременното общество.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.