SHARE

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов нареди проверка за действията по делото “Иванчева”, в които  Апелативният специализиран съд вече два пъти отменя освобождаването на Иванчева и Петрова под домашен арест, съобщи в. “Сега”.

Съдия Иво Хинов, който гледа делото по същество, вече два пъти нарежда Иванчева и Петрова да бъдат пуснати под домашен арест. Горната инстанция обаче отменя решенията му. 

При проверката, наредена сега от Панов, трябва да бъдат установени броят на делата по мерките за неотклонение на двете, как са администрирани документите на първата инстанция, постъпването им в апелативния съд, регистрирането и образуването на делата, изборът на съдия-докладчик и на членовете на съдебните състави, сроковете за произнасяне.

Проверката ще правят зам.-председателят на върховния съд Галина Захарова и колегите й Капка Костова и Галина Тонева. Те трябва да са готови с проверката до 5 декември и с доклад за нея до 10 декември, съобщиха от ВКС.

На 18 октомври завърши разпитът на свидетели по делото “Иванчева” и нито един от тях не бе чул районният кмет на “Младост” да е взимала подкуп. 

Съответно първоинстанционният съд реши – след като всички свидетели са разпитани и тя вече не може да им влияе – да освободи Иванчева от мярката “задържане под стража” срещу “домашен арест”, тъй като тя нито има опасност да се укрие, нито да постави други в опасност.

Но за апелативният съд Иванчева и нейният заместник Биляна Петрова остават опасни…

Иванчева е опасна вън, но дали не е още по-опасна вътре?

Адвокатът на Биляна Петрова Ирен Савова заявява пред “Де факто”: “Прокуратурата няма нито едно доказателство за твърдения подкуп срещу Петрова и Иванчева, затова пък е налице букет от нарушения на човешките права.”

Сега апелативните съдии подхранват тези тези с решение, в което презумпцията на невинност, изглежда, изтънява. 

За апелативните съдии, изглежда, вината по делото е доказана, без то дори да е приключило дори на първа инстанция.

“Няма как да бъдат възприети защитните доводи за разколебаване на подозрението за авторството на деянието”, пише в днешното решение на апелативния съд. “Касае се за поведение на подсъдимите, демонстриращо поставяне над закона и безнаказаност, разкриващо нежелание за съобразяване с установения правов ред, склонност към извършване на действия за препятстване на правосъдието и навреждане на лица, позволили си да изнесат компрометираща ги информация. Ето защо необходимостта от задържане за нито една от двете подсъдими не е отпаднала.”

Задържането под стража не е наказателна мярка. Медиите обаче вече го наричат така по отношение на нейните дела.

Неадекватността, по която се водят тези процесуални действия, възмущава дълбоко дори онези, които не са убедени, че Иванчева е била най-добрият кмет на света.

Презумпцията за невинност (praesumptio innocentiae) е основополагащ принцип на правото, закрепен както в Конституцията (чл. 31, ал. 3), така и в  Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 6, ал. 2).

“Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда”, постановява нашата Конституция в чл. 31, ал. 3.

В същото време спрямо Иванчева виждаме системно поведение на институциите, сякаш тя е осъдена.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.