SHARE

Малко преди разпадането на тоталитарната комунистическа система Държавна сигурност е засякла дефектни съветски доставки за АЕЦ „Козлодуй” и е докладвала за тях.

Това разкрива документ от архивите на Държавна сигурност, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява строга секретна справка относно: Установени дефекти по оборудване, доставено от СССР за 5-и и 6-и блок на АЕЦ и забележки спрямо съветските специалисти, участващи в пусконачалните работи.

Документът е от февруари 1989 г. и е подписан от началника на Общинското управление на МВР-ДС – Козлодуй, като е адресиран до началника на Областното управление на МВР-ДС – Михайловград (Монтана).

В него са изброени констатираните дефекти по внесеното от СССР оборудване за въпросните блокове на АЕЦ „Козлодуй”. Те са описани подробно в общо 18 пункта, започващи с регенеративния топлообменник на филтърната система и завършват с дефекти във вентилаторите за охлаждане на шкафовете с електронни блокове.

Във втората част на строго секретния документ са докладвани забележки, отправени от българските специалисти към съветските специалисти.

Проблемите са групирани в 11 точки, като се почне от стремеж на съветските работници да отричат проблемите по оборудването, премине се през неуплътненото работно време с решаване на кръстословици и четене на вестници и се стигне финансови проблеми, водещи до липсата на програми за обучение на специалистите за извършване на разчети за презареждане на 5-и блок на атомната електроцентрала.

Автор: Христо Христов
Текстът е препубликуван от сайта dese.com

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и българската енергетика 1944-1991”, документално издание на Комисията по досиетата, 2016 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.