Коронавирусът е SARS-CoV-2, но може да го наричате и COVID-19

Коронавирусът е SARS-CoV-2, но може да го наричате и COVID-19

SHARE

Вирусът се казва “тежък остър респираторен синдром коронавирус 2” (или SARS-CoV-2), а болестта, причинена от него – “болест на коронавируса” (или COVID-19). Това са официалните наименования, обявени от Световната здравна организация.

 

Вирусите и причинените от тях болести често носят различни имена – например, ХИВ е вирусът, който причинява СПИН. Хората често знаят името на болестта (морбили), но не и името на вируса (рубеола).

 

Имената на вирусите идват от генетичната им структура, за да ускорят развитието на тестове, ваксини и лекарства. Тази работа се върши от вирусолозите, така че “кръщаването” на вирусите се прави от Международния комитет по таксономията на вирусите (ICTV). ICTV избра “тежък остър респираторен синдром коронавирус 2” за името на този вирус на 11 февруари 2020 г. Причината е, че той е вирус е генетично свързан с коронавируса, отговорен за разпространението на SARS през 2003 г.

 

Имената на болестите се избират с цел да се започне дискусия върху превенцията, разпространението, преносимостта, тежестта и лечението им. Подготовката и реакцията са работа на СЗО, така че тя избира как да кръсти болестта в Международния класификатор на болестите (ICD). Тя също обяви името на болестта на 11 февруари.

 

Защо СЗО нарича вируса по друг начин

Използването на името SARS би довело до нежелани последствия за държавите, засегнати най-тежко през 2003 г., смята СЗО. Така че тя нарича вируса “вируса, причиняващ COVID-19” или “вируса COVID-19” в комуникацията си с публиката. Тези наименования не целят да заменят официалната формулировка на ICTV.

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.