SHARE

Излезе докладът на комисията, назначена със заповед на председателя на ВКС за проверка на администрирането и организацията на движението на делото, образувано по повод протеста на специализираната прокуратура срещу  определението на съдия Хинов за замяна на мярката за неотклонение спрямо обвиняемите Иванчева и Петрова от задържане под стража с домашен адрес и за незабавното им освобождаване.

Изводите на комисията са, че действията на специализирания АС са извършени по непредвидено в НПК извънредно производство, в грубо нарушение на закона и на правилата за организация и администриране на делата. Обвиняемите не са били уведомени по надлежния ред за протеста и не им е била дадена възможност да го оспорят и направят възражения. Комисията прави констатацията, че се касае за инцидентен случай на неправилна съдебна практика и излиза с препоръката да се укаже на съдилищата стриктно да спазват актуалното законодателство – нормите на НПК и Правилника за администриране на съдилищата.

Само това ли? Проверката констатира не обикновени пропуски в администрирането на делата, а такива, които грубо нарушават основни принципи на наказателния процес, а даже и на Конституцията. Действията на прокуратурата и АС са извън процедурата, предвидена в НПК. Те грубо нарушават конституционното право на защита, гарантирано на всеки заподозрян и обвинен в извършване на престъпление.

Такова грубо незачитане на закона и Конституцията е равносилно на произвол. То не може да бъде толерирано чрез едно напомняне към другите магистрати, че трябва да спазват закона и да се придържат към законоустановените форми на процесуални действия. Законът задължава компетентните органи при подобен случай да вземат дисциплинарни мерки спрямо магистратите, които са си позволили да се поставят над закона. Как да стане това е указано в ЗСВ. Резултатите от проверката са публични и компетентните органи – ВСС и Инспекторатът към него – са длъжни служебно да се занимаят с тях. Повтарям, касае се не за пропуски и грешки при администрирането на делата, а за грубо нарушение на закона равносилно на произвол, недопустимо за държава, която претендира да е правова.

Ако не искаме да останем само с претенциите си, че сме правова държава, наш дълг е да искаме изпълнение на закона.

Автор: Петър Обретенов,
юрист с дългогодишен стаж. Бил е съдия и народен представител във Великото народно събрание, секретар на Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието, парламентарен секретар на същото, зам.-председател на ЦИК. В момента е адвокат.

Статията e препубликувана от правната медия De Fakto с нейно разрешение.  

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.