SHARE

От Национална мрежа за децата

Във връзка с европейските избори, през месец април рапортьорите на Национален Юрочайлд форум и децата от „Мегафон“ изразиха мнението си и се допитаха до техни връстници по темата: „Европейски избори – какво искат да кажат децата на новите евродепутати?“.

В допитването се включиха 51 деца, 27 момчета и 24 момичета, на възраст между 12 и 18 години. Те изразиха мнението си по два въпроса: „Представи си, че говориш на новите евродепутати и че те искат да чуят какви според теб са най-важните проблеми на децата в България в момента. Кои проблеми би посочил/а?“; “Имаш възможност да отправиш послание към новите евродепутати и да им кажеш всичко, което поискаш. Какво послание би отправил/а?”.

Като най-важни в България децата посочват проблемите, свързани с образованието, средата на живот, бедността и насилието над деца.

Относно образованието децата коментират лошите условия за учене, незаинтересованост на учителите в работата с тях, отпадането от училище и липсата на равен достъп до образование в малките населени места в сравнение с по-големите:

„За мен главен проблем е лошата ни образователна система, а именно – липса на млади и обучени учители, липса на спортни бази, липса на мотивация и т.н.“;

„Проблем в училище с учители, незаинтересованост и лиспа на желание за работа с ученици“;

„Проблем според мен в България е това, че повечето деца оставят образованието си недовършено и след това не проявяват желание да го продължат“;

„Липсата на образование в малките населени места“;

„Образованието и липсата на учители и професионалисти, които се интересуват повече от личността, а не от оценките. Липса на повече извънучилищни занимания и европейски проекти“.

Според децата в България условията за живот не са добри, те споделят, че има дискриминация, че липсва стратегия за младежите, които напускат институции, след като навършат 18 години, че има расизъм и че децата с увреждания живеят в неравностойно положение:

„Честно казано аз съм един млад човек, който мисли за бъдещето си, иска да се образова и затова отговорът на първия въпрос ще бъде пречупен през моята призма, а тя е, че в България липсва стимул за каквото и да било. Управляващите не са наясно какво всъщност се случва сред хората от народа. Няма реализация, няма подпомагане на умните и интелигентни хора. Децата не искат да учат и да се развиват. Още от малки те развиват чувства като гняв, ревност, завист, критикуват, обиждат…“

По повод пък бедността в България децата споделят:

„Проблемите на децата са липса на средства да реализират мечтите си, но когато всичко е против теб и те критикуват, няма как да вървиш напред“;

„Детската самота, ако мога така да я нарека, е голям проблем в днешно време. Тя според мен се дължи преди всичко на трудовата миграция на родителите.“

Една част от децата виждат като проблем и възможността да упражняват правата си в България:

„Децата са много пренебрегвани от по-висшите в политиката по отношение на темите права, поради това възникват и нарушения, понеже няма надзор на това какво става, затова се случват неща като отпадане от училище, броят деца, подлагани на насилие, се увеличава, следователно има увеличаване на броя на самоубийствата, просещите деца, неналичието на площадки за отдих и много други“;

„За мен основен проблем на децата в България, а и не само, е, че нашият глас се чува рядко.“

Ето и част от посланията, които децата отправиха към кандидатите за евродепутати:

„Бих искала те да се вслушват повече в гласа на младите и да им дават шанс за поемане на отговорности, да събират все по-добри практики от Европа, за да ги прилагме у нас“;

„Евродепутатите трябва да обръщат повече внимание на това какво иска народът, а не да се поддават на решението на колегите им“;

„Да помислят в посока ограмотяване и осигуряване на работни места за всички“;

„Бих поискала да спрат ранните бракове и да дадат на децата възможност да изразяват и отстояват мнението си“;

„Бих им казал, да работят така, че българинът да се чувства достоен гражданин на Европа, а това ще се постигне, когато имаме добри условия на труд, равно на другите европейски страни заплащане, добра образователна и здравна система“;

„Дайте глас на децата и ни чуйте, ние искаме промяна и сме готови да се борим за нея, само ни дайте възможност”;

“Работете с нас, работете за по-доброто ни бъдеще“;

„Хубаво би било да прочетете желанията на децата, техните съвети и техните притеснения и да поработите малко върху това. Бъдете различни, нека това бъде един нов мандат, с едни нови възможности.“

Eurochild (“Юрочайлд”) е мрежа, обединяваща организации на европейско ниво, които работят за и с деца, а Националната мрежа за децата е един от нейните членове. Част от Стратегията на “Юрочайлд е да бъдат създадени Национални Юрочайлд форуми (НЕФ) в България, Малта и Естония. Дейността на младежите е да обсъждат различни теми, касаещи децата, на национално и европейско ниво, да споделят идеи и мнения относно правата на децата и да мислят за разработването на достъпни за децата и младите хора документи и информация, като се съобразяват с посоката, в която “Юрочайлд” работи.

Можете да прочетете целия резултат по темата тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.