SHARE

Сайтът desebg.com публикува онлайн разсекретени от Комисията по досиетата архивни документи на МВР-ДС за създаването на най-големия концлагер за политически противници на комунистическия режим „Белене” през 1949 г. на остров Персин.

Най-напред с поверително решение от комунистическото правителство, ръководено от вицепремиера Васил Коларов, на 27 април 1949 г. е разпоредено създаване на трудово-възпитателно общежитие (ВТО) на островите срещу Белене, където да бъдат въдворявани противниците на БКП.

Следва заповед на министъра на вътрешните работи Антон Югов от 30 май 1949 г. С нея е наредено да се открие ТВО в с. Белене, Свищовско, „на плаца на остров Персин”.

Указанията са охраната да се осигури от милиционери от Народната милиция, а необходимият административен персонал да се набере от щата на отделение „Трудово-възпитателни общежития” в МВР.

От своя страна началникът на отделение „ТВО” изпраща доклад до директора на Народната милиция, в който излага подробности за местонахождението на лагера, неговото изолиране и организиране на охраната му.

В документа е посочено, че първоначално там ще работят между 500 и 1000 души, а впоследствие, при започване на изграждането на диги – 2000-3000 лагеристи. Предвидено е те да работят на 10 обекта.

От доклада става ясно, че освен милиция районът се охранява и от гранична застава.

Посочено е, че „повече от 50 процента от селяните в католическото Белене са „врагове на ОФ”. В селището има партийна организация с около 200 членове, но тя няма особено влияние.

Подробно са описани мерките за охрана на лагера, на бараките, в които са настанени, както и предвижването им.

Документите са включени в сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки” на Комисията по досиетата, 2014 г.

Автор: Христо Христов
Текстът е препубликуван от сайта dese.com

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.