SHARE

Как да растат заплатите, или защо в Словакия те са 2 пъти по-високи от България?

Значително нарастване на доходите може да има само ако структурата на икономиката се промени. Тази трансформация предполага да се създават различни продукти за взискателен пазар срещу по-висока цена, които да се произвеждат с по-добри машини и по-нови технологии от по-добре обучени работници.

Сравнението със Словакия е нагледен пример – там средните нива на заплащане са почти 2 пъти по-високи от България:

1. И България, и Словакия, са отворени икономики.

2. Разликата е в това какво се изнася и съответно каква е добавената стойност в производствата – 60% от износа на Словакия са автомобили и компоненти, електроника и електрически съоръжения и други машини и оборудване; за България този дял е 21%.

3. В Словакия повече хора са заети в посочените индустрии – автомобилната индустрия има над 4 пъти по-голям дял в общата заетост например.

4. Освен това в рамките на отделните индустрии в Словакия се създават продукти с по-висока стойност – в автомобилната средните приходи на 1 нает са 8 пъти по-високи, отколкото в същия бранш в България, при електрониката – 2.7 пъти, в останалото машиностроене – 2.3 пъти.

Накратко – в Словакия повече хора са заети в индустрии, които създават продукти с по-висока добавена стойност, използвайки технологии, които позволяват по-висока производителност на труда. България може да тръгне по същия път, като привличането на голям автомобилен производител е само първата крачка.

Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора.

SHARE
Лъчезар Богданов, икономист, Industry Watch