Германският бизнес посочи недостатъците на средата у нас – липсват кадри и...

Германският бизнес посочи недостатъците на средата у нас – липсват кадри и правна сигурност

SHARE

Германските компании у нас са раздвоени в оценката си за мерките на правителството за смекчаването на икономическите последици от пандемията през изтеклата година.

Като проблеми в България германският бизнес сочи недостига на квалифицирани кадри, липсата на правна сигурност и на прозрачност при обществените поръчки, както и корупцията.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) представи резултатите от традиционното допитване сред немския бизнес у нас за бизнес средата в България. Проучването е проведено в периода март – април тази година.

Освен анализ на бизнес средата проучването съдържа и оценка на икономическата обстановка в страната и влиянието върху икономиката на фактори като работната ръка, борбата с корупцията, правната сигурност, прозрачността на обществените поръчки, както и въздействията на коронакризата върху бизнеса.

Данните от анкетното допитване до германските компании представи главният управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара Митко Василев.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.