Европарламентът призова да се спират парите за страни, които дискриминират ЛГБТИК общността

Европарламентът призова да се спират парите за страни, които дискриминират ЛГБТИК общността

SHARE

Спиране на финансирането в случаите, когато европейският бюджет е засегнат от национално законодателство, което е в противоречие с ценностите на ЕС. За това призоваха евродепутатите в резолюция, провокирана от новото законодателство в Унгария срещу ЛГБТИК общността.

ЛГБТИК е съкращение за лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансджендърите, интерсексуалните и куиър хората.

На 15 юни унгарският парламент гласува почти единодушно (157 гласа “за“, 1 “против”) в подкрепа на правила, които под прикритието на борбата с педофилията ограничават свободата на словото и правата на децата, като забраняват включването на ЛГБТИК съдържание в училищни учебни материали или телевизионни предавания за деца под 18 години. Новият закон влезе в сила на 8 юли 2021 г.

“Mайката е жена, а бащата е мъж”

Европарламентът подчертава, че в Унгария спонсорираната от държавата ЛГБТИК-фобия и кампании за дезинформация са се превърнали в инструменти за упражняване на политическа цензура, а неотдавнашните проявления на тези проблеми включват изменение на Конституцията на страната, за да се уточни, че “майката е жена, а бащата е мъж”, и фактическата забрана за правно признаване на пола на трансполовите и интерсексуалните лица.

В този контекст евродепутатите заявяват своя категоричен ангажимент за защита на правата на децата, като декларират, че насърчаването на толерантността, приемането и многообразието следва да служат като ръководни принципи за гарантирането на зачитането на най-добрия интерес на детето.

В резолюция, приета с 459 гласа “за”, 147 “против” и 58 “въздържал се”, Европарламентът определя унгарския закон като явно нарушение на основните права, залегнали в Хартата на основните права на ЕС, Договорите и законодателството на ЕС за вътрешния пазар.

Парламентът подчертава, че това не е изолиран инцидент, а “по-скоро представлява пореден съзнателен и предумишлен пример за постепенното премахване на основните права в Унгария”, както и че нарушенията на правата на човека в страната са част от по-широка политическа програма за разрушаване на демокрацията и принципите на правовата държава, включително свободата на медиите, и следва да се разглеждат като системно нарушение на ценностите на ЕС.

Унгария по стъпките на Русия в дискриминацията към ЛГБТИК общността

Евродепутатите призовават Европейската комисия да започне ускорена процедура за нарушение и да използва всички инструменти на Съда на ЕС, като например временни мерки и санкции за неизпълнение, ако е необходимо. Те също така призовават държавите членки да сезират Съда на Европейския съюз, ако ЕК не предприеме действия, и да подадат междудържавна жалба до Европейския съд по правата на човека.

Освен това ЕП посочва редица проблеми в Унгария, при които Регламентът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава следва да бъде задействан незабавно, за да се защити бюджетът на ЕС, и изразява сериозна загриженост, че унгарският план за възстановяване и устойчивост може да не е в съответствие с правото на ЕС.

ЕП също така призовава Съвета и Комисията да отблокират Директивата за борба с дискриминацията и да предприемат последващи действия във връзка с инициативата на Парламента за създаване на постоянен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.

Обезпокоени от факта, че унгарското законодателство наподобява т. нар. руски закон за пропаганда на ЛГБТ от 2013 г., евродепутатите призовават ЕК да разследва финансирането на кампании срещу ЛГБТИК в Европа.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.