Еврохолд придоби бизнеса на ЧЕЗ Груп в България

Еврохолд придоби бизнеса на ЧЕЗ Груп в България

SHARE

Еврохолд България АД официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България.

Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на Еврохолд.

В резултат на транзакцията, която вече е одобрена от всички компетентни местни регулатори, Еврохолд ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България – ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия – ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия – ЧЕЗ Трейд България.

Холдингът също така придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк Фри енерджи проджект Орешец, дружеството за производство на електричество от биомаса – Бара груп, както и ЧЕЗ България, която координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България.

Дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България имат над 3000 служители и обслужват близо 3 млн. потребители, включително в най-населената югозападна част на страната и столицата София.

До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще достигне около 120 млн. евро.

Според стратегията за развитие до 2025 г. Еврохолд предвижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в размер на почти 200 млн. евро.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.