ЕС подкрепя и трети държави в борбата с COVID-19: с колко пари...

ЕС подкрепя и трети държави в борбата с COVID-19: с колко пари и за какво

SHARE

ЕС ще осигури финансова помощ за държавите партньори, възлизаща на повече от 15.6 милиарда евро от съществуващите ресурси за външни действия. По-голямата част от тях – над 12.28 млрд., ще отидат за справяне с икономическите и социалните последици от кризата.

 

Върховният представител на ЕС за външните отношения Жозеп Борелкоментира: “Правим всичко възможно, за да предоставим подкрепа на нашите граждани, но трябва също да помогнем на нашите партньори – непосредствени и по-далечни съседи, да се справят с въздействието, което пандемията ще окаже върху тяхната стабилност, поминък и сигурност, тъй като техните проблеми са и наши проблеми. Става въпрос за световна борба и ние ще я спечелим или загубим заедно.”

 

Комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархей заяви: “Пренасочваме над 3.8 милиарда евро от предвидените средства за Западните Балкани и нашите непосредствени съседи на изток и на юг, към действителните им потребности: спешното реагиране на здравната криза, укрепването на здравните системи и смекчаването на социално-икономическите последици от пандемията. Живеем на един континент и можем да успеем само заедно.”

 

Реакцията на ЕС следва подхода “Екип Европа”, предназначен за спасяването на човешки живот чрез предоставяне на бързо и целенасочено подпомагане за партньори, за да могат те да се справят с тази пандемия. Той съчетава ресурси от ЕС, от неговите държави членки и от финансови институции, по-специално Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Действията по първия пакет “Екип Европа” вече се изпълняват в държавите, намиращи се в непосредствена близост до ЕС – Западните Балкани, на изток и на юг.

 

От общия пакет от 15.6 милиарда евро 3.25 милиарда евро са насочени към Африка, в това число 1.19 милиарда евро за съседните държави от Северна Африка.

ЕС осигурява общо 3.07 милиарда евро за целия съседен регион – 2.1 милиарда евро за южните (Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестинските територии, Сирия и Тунис) и 962 милиона евро за източните държави партньори (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна) – и 800 милиона евро за Западните Балкани и Турция.

 

Освен това общият пакет включва още 1.42 милиарда евро под формата на гаранции за Африка и съседните държави от Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР). ЕС ще подкрепи Азия и Тихоокеанския басейн с 1.22 милиарда евро, други 291 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, 918 милиона евро за подкрепа на Латинска Америка и Карибския басейн и 111 милиона евро за подкрепа на отвъдморските държави и територии.

 

Колко пари за какво отиват

 

Сумата 502 милиона евро, заделена за действията за реагиране при извънредни ситуации, е предназначена наред с другото за:

 • предоставянето на незабавна подкрепа за плановете за реагиране на Световната здравна организация и Организацията на обединените нации, както и в отговор на призива на Движението на Червения кръст и Червения полумесец да бъдат засилени готовността за реакция и реагирането при извънредни ситуации в държави с по-слабо развито здравеопазване и тези, които се борят с хуманитарни кризи;
 • предоставянето на незабавна хуманитарна помощ в засегнатите държави, по-специално в областта на здравеопазването, водоснабдяването, канализацията и хигиената (WASH) и логистиката;
 • подкрепата за увеличаване на производството на лични предпазни средства и медицински изделия в Европа, за да бъдат посрещнати спешните нужди в Европа и в държавите партньори;
 • организирането на доставки на помощ в натура за засегнатите държави чрез Механизма на Съюза за гражданска защита;
 • предоставянето на гаранция и осигуряването на ликвидност за местните банки чрез международните финансови институции и европейските финансови институции за развитие с подкрепата на Европейския фонд за устойчиво развитие;
 • подкрепата за усилията за борба с ограниченията на износа и за гарантиране на непрекъснатостта на веригите на доставки, по-специално за важните медицински консумативи и фармацевтичните продукти;
 • асоциирането на Западните Балкани към инициативите на ЕС, като например Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицинско оборудване и Европейската система за бързо предупреждение за заразни болести. Държавите, които преговарят за присъединяване, също могат да кандидатстват за фонд “Солидарност” на ЕС.

2.8 млрд. евро за подкрепа на научните изследвания, здравеопазването и водоснабдяването. Наред с другото ЕС:

 • подкрепя държавите партньори да изграждат устойчиви и съобразени със здравето системи за здравеопазване и социална закрила;
 • подпомага усилията за комуникиране и повишаване на осведомеността относно основните защитни мерки и съветите за хигиена, за да се предотврати разпространението;
 • дава възможност за финансиране от ЕС на глобални инициативи в областта на здравеопазването като Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, Световния алианс за ваксини и имунизации (GAVI) и Инструмента за световно финансиране, които да се използват за реакция срещу коронавируса, като същевременно се гарантира непрекъснатостта на жизненоважни програми в областта на здравеопазването;
 • подпомага по-нататъшните научни изследвания в областта на диагностиката, лечението и превенцията, а щом бъде открита ваксина, ускорява одобрението ѝ и субсидира ваксините и тяхното доставяне в уязвимите държави;
 • подпомага обучението на експерти, епидемиологичното наблюдение и укрепването на регионалните здравни организации в Африка, Латинска Америка и Карибския басейн и Азия и Тихоокеанския басейн;
 • приема страните кандидатки от Западните Балкани в Комитета за здравна сигурност на ЕС и обмисля как потенциалните кандидати да бъдат асоциирани по най-добрия начин;
 • подпомага равния достъп на мигрантите, бежанците и приемните общности до здравеопазване.

12.28 милиарда евро за справяне с икономическите и социалните последици. Наред с другото ЕС:

 • предоставя пряка бюджетна подкрепа и финансиране при преференциални условия за държавите партньори, които да приемат реформи за социално-икономическо развитие и намаляване на бедността, както и мерки за защита на работниците по време на кризата;
 • мобилизира с Международния валутен фонд (МВФ) макрофинансова помощ за държавите от Западните Балкани и съседните държави;
 • подкрепя частния сектор, особено малките и средните предприятия (МСП) и самостоятелно заетите лица, чрез гаранции, осигуряване на ликвидност и техническа помощ, както и чрез допълнително пренасочване на гаранции от Европейския фонд за устойчиво развитие към краткосрочно поделяне на риска по заеми;
 • отпуска заеми в публичния сектор чрез Европейската инвестиционна банка, по-специално за оборудване и консумативи в здравеопазването;
 • работи с международни организации и европейски дружества за изграждане на силни и устойчиви вериги за създаване на стойност в стратегически сектори и за гарантиране на трудовите права и корпоративната социална отговорност;
 • насърчава форми на облекчаване на дълга, предвидени от МВФ в засегнатите държави.
SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.