SHARE

Продължаваме темата за вредите и опасностите от възраждането на АЕЦ “Белене”, тъй като понастоящем това е най-важната тема в българското общество поради икономическите, корупционни и здравословни последици, които може да има изграждането на атомната централа. 

Представяме ви коментара на акад. проф. д-р Александър Садовски, който прави обзор на множеството доклади и анализи за опасностите от проекта: 

Изпратих до големите Началници следното:

Като експерт по анализ на риска и загрижен гражданин на България си позволявам да Ви отправя това послание.

При разглеждане на въпроса за отмяна на мораториума върху строежа на АЕЦ “Белене” считам за необходимо да вземете предвид следните документи:

1. Моята статия “Пространствен анализ на земетресенията в България и съседните територии”, в която заключавам, че:

“Картата на сеизмичен риск за България на USGS не е достатъчно подробна и подценява сеизмичната опасност в Северна България.

Ясно е, че въпреки всички мерки за безопасност в строителството избраната строителна площадка на АЕЦ “Белене” не осигурява резерв до 9-а степен сеизмична сигурност.”

2. Доклад на БАН от 1990 г., съставен от голям колектив учени, които правят извода:

“че от енергийна, икономическа, техническа, сеизмична и социална гледна точка строителството на АЕЦ “Белене” е недостатъчно обосновано или неприемливо”.

3. Материала АЕЦ „Белене” в системните изследвания по развитие на българската енергетика от ст.н.с. дтн Пламен Цветанов, в който се заключава:

“България следва да продължи с 15-17 години експлоатацията на модернизираните и многократно положително оценявани блокове пет и шест на АЕЦ „Козлодуй” и да ориентира ядреното си развитие към реактори от 4-то поколение.”

4. НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА АЕЦ „БЕЛЕНЕ”
от Института за пазарна икономика, в която се привеждат изчисления за приходите и разходите при построяване и експлоатация на АЕЦ “Белене”.

“Изводът от тези изчисления е, че АЕЦ “Белене” категорично носи значително повече разходи, отколкото приходи за държавния бюджет. „Цената” на АЕЦ – инвестицията плюс системните разходи, както са дадени в таблица 3 – ще е между 4200 и 4300 евро на домакинство за посочения период.

Около 5000 домакинства на засегнатите от затварянето на мощности или ограничаването на капацитета на ТЕЦ, ВаЕЦ и Мини „Марица-Изток” ще понесат загуби в непосредствено бъдеще, преди и веднага след включването на АЕЦ „Белене” в експлоатация.”

Моето становище съвпада с изводите, посочени в изброените материали, които Ви изпращам и считам, че възобновяването на проекта АЕЦ “Белене” нарушава националната сигурност и заплашва с катастрофа цяла Северна България.

Поради горните съобръжения Ви призовавам да отхвърлите предложението за отмяна на мораториума върху строежа на АЕЦ “Белене”.

Може би е уместно да се състави комисия от експерти по ядрена енергетика, които да обсъдят възможността един от закупените вече реактори за АЕЦ “Белене” да се монтира на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, където сеизмичният риск е значително по-малък и разходите за това ще бъдат минимални.

С уважение,
Александър Садовски

Автор: акад. проф. д-р Александър Садовски
Тесктът е препубликуван от фейсбук профила на автора

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.