Демократична България: “Патриотите” брандират граждански сдружения като чужди агенти

Демократична България: “Патриотите” брандират граждански сдружения като чужди агенти

SHARE

Предложенията на депутатите от “Обединени патриоти” за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел
са рестриктивни и рискови за свободата на сдружаване и дейността на гражданските организации. Това обявява в декларация извънпарламентарното политическо обединение “Демократична България”.

 

С новия законопроект се предлага да бъдат ограничени правомощията на новосъздадения Съвет за развитие на гражданското общество, в който членуват 14 активни организации, избрани в прозрачна и състезателна процедура. Предлага се да бъде ограничена функцията на Съвета по формиране на политики и мерки за гражданския сектор, премахва се водещата роля на органа при изработването на Стратегията за развитие на гражданското общество, както и предвиденото администриране на публично финансиране за гражданските организации, се казва в декларацията.

 

В нея се отбелязва, че авторите на проекта са заложили и де факто ограничаване на финансирането на неправителствени организации от чуждестранни донори. Това става чрез ново задължение за организациите, получаващи такова финансиране, да се отчитат пред Министерството на финансите за всяко дарение над 1000 лева. Предвижда се също създаването на специален регистър за финансирането на неправителствени организации от чуждестранни донори, като се дават правомощия на министъра на финансите за назначаване на финансови инспекции, които да се извършват от Агенцията за държавна финансова инспекция.

По този начин най-активните български граждански организации ще бъдат брандирани като “чуждестранни агенти”., предупреждава политическото обединение.

 

То отбелязва, че се създава възможност за налагане на сериозни имуществени санкции спрямо организациите, които не декларират полученото финансиране от чуждестранни донори. Въвеждането на новия режим ще действа ограничаващо върху свободата на сдружаване и ще превръща определени организации в постоянна цел на различни манипулативни атаки.

В същото време, с изменение в антикорупционния закон (ЗПКОНПИ), се предвижда председателите и членовете на управителните органи на организациите да подават специални декларации за имуществени интереси, аналогични на декларациите на лицата, заемащи публични длъжности.

 

Трябва да се подчертае, че предложените ограничения са насочени изключително към организациите, осъществяващи дейност в обществена полза и не обхващат тези в частна полза. И то при положение, че самият ЗЮЛНЦ и в момента изисква по-строги стандарти за прозрачност и отчетност за организациите в обществена полза, подчертава “Демократична България”.

 

Вместо реална подкрепа от институциите за различни граждански инициативи, получаваме нови ограничения за свободата на сдружаване и манипулативни внушения за зависимост от чужди интереси. Това е поредният опит за подчиняване на независимото гражданско общество, който е заимстван от законодателството на Русия и Унгария, се казва в декларацията.

 

“Демократична България” предупреждава, че ще сигнализира институциите на ЕС и Съвета на Европа за нарушаване на основни демократични ценности и свободи, ако тази законодателна инициатива не бъде блокирана.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.