SHARE

“Поклон пред загиналите. И презрение за тези, които си правят политически ПР от трагедията…”

Виктор Стоянов

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.