SHARE

“Известно едно меланхолическо състрадание предизвикваше положението на младия и героичен владетел, когото съдбата бе изпречила срещу плановете и гнева на една могъща империя.

Но върху изхода на тази неравна борба не можеше да има никакво съмнение: за всички бе ясно, че княз Александър трябваше фатално да падне под ударите на руското отмъщение.”

Симеон Радев,
Из “Строителите на Съвременна България”, том I

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.