SHARE

“Изискването съдилищата да бъдат независими, същностно за правосъдието, е в основата на правото на защита пред съда и правото на справедлив процес – то е от кардинално значение като гарант за защитата на всички права.”

Съдът на Европейския съюз по делото “ЕК v. Полша”

Генерален адвокат по делото бе Евгени Танчев, който призова Съда да обяви действията на правителството на Качински като нарушаващи върховенството на закона и съдебната независимост.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.