SHARE

“Докога?!

И да, за растящия брой жертви на домашно и базирано на пола насилие отговорност носят и тези, които спряха ратифицирането на Истанбулската конвенция – изпращайки с това послание, че обществото ни толерира и ще продължи да толерира подобни варварски престъпления.”

Ружа Смилова

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.