SHARE

“Недопустимо е прокурори да се произнасят по извършването на проверките в съдилищата! Това би подменило като смисъл всичко, което ВСС следва да прави, и би превърнало този орган в „абсолютна шапка“ и нещо като Политбюро на съдебната система.”

Правосъдие за всеки

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.