SHARE

“Основата на демокрацията е свободната преса.

Ако съществуваше свободна преса, нямаше да го има Хитлер, нямаше да го има Сталин, нямаше да се налага хората да плащат такава цена за свободата си, защото това е първото, което подгонват… вестниците, радиото, телевизията и всичко подобно.”

Милош Форман
(1932-2018)

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.