SHARE

“Тези дни журналистите се нуждаят от дух и гръбнак и журналистите, които работиха над това, имаха и двете. Те имаха духа да намерят истината и гръбнака да преодолеят заблудите, отричанията, възпрепятстванията и заплахите.

Те устояха на всичко това.”

Мартин Барън,
изпълнителен редактор на Washington Post

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.