SHARE

“Милиони са обречени на системна, унизителна, разрушаваща бедност заради това чудовищно крадене, за да може един – двама – петима да бъдат млади успешни хора.”

Христо Иванов,

“Да, България!”