SHARE

“Никога не разчитай на чуждия неуспех, а само на своята собствена победа!”

Георги Аспарухов – Гунди
(1943 – 1971)

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.