SHARE

“Парламентът е като училището при социализма: всеки месец се чества някой национален герой (на прехода) с подходящ за него закон.”

Евгений Кънев,
доктор по икономика

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.