SHARE

“Всеизвестен и от голямо значение е фактът, че нещата невинаги са това, което изглеждат, че са. Например на планетата Земя човеците винаги са смятали, че са по-интелигентни от делфините, щом като са създали толкова много — колелото, Ню Йорк, войните и т.н., — докато делфините не могат нищо друго, освен да се шматкат из водата и да се забавляват. И обратно, делфините винаги са вярвали, че са по-интелигентни от човека — и то точно по същите причини.”

Дъглас Адамс (11.III.1952 – 11.V.2001),
“Пътеводител на галактическия стопаджия”

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.